Valitsuse komisjonid

2.06.21
Komisjoni nimi Komisjoni esimees Komisjoni aseesimees Liikmed
Sotsiaalkomisjon Anneli Kaljur Külli Karits Kersti Tilk, Krista Lindmäe, Kerttu-Kaia Kesler, Annika Sumre, Eret Pank, Anu Õismets ja Jana Mõttus

Komisjoni töövaldkond on sotsiaalvaldkonna eelnõude kooskõlastamine, vajadusel arvamuse andmine vallavalitsusele sotsiaal - ja tervishoiu valdkonda puutuvates küsimustes, toetuste ja teenuste määramise, maksmise ning muu abi andmisega seotud vaidluste lahendamine.

 

Komisjoni nimi Komisjoni esimees Komisjoni aseesimees Liikmed
Laste ja perede komisjon Kerttu-Kaia Kesler Anneli Kaljur Evelin Ivanov, Reilika Kivisild, Ester Esula, Piret Sults, Aet Lepla

Komisjoni ülesanneteks on:

  • osutada lisatuge lastekaitsespetsialistidele keeruliste juhtumite lahendamisel;
  • luua valdkondadeülene strateegiline võrgustik, mis toetab ennetustegevust ning laste
  • õiguste ja heaolu tagamist;
  • osaleda omavalitsuse arengudokumentide koostamisel ja tegevuste elluviimisel, eesmärgiga hinnata ja toetada laste õiguste ning heaolu tagavate põhimõtete järgimist;
  • kaasata vajadusel komisjoni töösse muid spetsialiste.
Komisjoni nimi Komisjoni esimees Liikmed
Hajaasustuse programmi 2021. a taotluste hindamise komisjon Mait Talvoja Kersti Tammiksaar, Kerstin Sempelson, Eve Lempu, Reet Olev, Tiit Talts ja Raigo Jaanuste

 

Komisjoni nimi Komisjoni esimees Liikmed
Heakorrakonkursile "Kaunis Kodu" esitatud ettepanekute hindamise komisjon Kersti Tammiksaar  Anne Kangert, Kerstin Sempelson, Reet Olev, Ulvi Shcär ja Tiit Talts

 

Toimetaja: KERSTIN SEMPELSON