Vallavalitsus kui täitevorgan

21.12.23

Vallavalitsust juhib vallavanem.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab ametisse vallavolikogu. Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul üks kord nädalas.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kui täitevorgan on 6-liikmeline, mille koosseisu kuuluvad:

vallavanem ja viis vallavalitsuse liiget. Vallavalitsuse koosseis on järgmine: 

Nimi Ametinimetus Telefon E-mail
Madis Koit vallavanem +372 5307 7911 madis.koit@pparnumaa.ee
Tarvi Tasane abivallavanem +372 5336 3794 tarvi.tasane@pparnumaa.ee
Marko Šorin abivallavanem +372 5647 6950 marko.sorin@pparnumaa.ee
Eve Lempu valitsuse liige +372 5309 2356 eve.lempu@pparnumaa.ee
Anneli Kaljur valitsuse liige +372 5328 4950 anneli.kaljur@pparnumaa.ee
Birjo Piiroja valitsuse liige +372 5194 5300 birjo.piiroja@pparnumaa.ee

Toimetaja: TARVI TASANE