Vallavalitsus kui täitevorgan

24.08.22

Vallavalitsust juhib vallavanem Aivar Mäe.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab ametisse vallavolikogu. Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul üks kord nädalas.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kui täitevorgan on 6-liikmeline, mille koosseisu kuuluvad:

vallavanem ja viis vallavalitsuse liiget. Hetkel on vallavalitsuse koosseis järgmine: 

Nimi Ametinimetus Telefon E-mail
Aivar Mäe vallavanem +372 5344 2979 aivar.mae@pparnumaa.ee
Tarvi Tasane abivallavanem +372 5336 3794 tarvi.tasane@pparnumaa.ee
Toomas Sonts valitsuse liige +372 505 6343 toomas.sonts@pparnumaa.ee
Eve Lempu valitsuse liige +372 5309 2356 eve.lempu@pparnumaa.ee
Anneli Kaljur valitsuse liige +372 5328 4950 anneli.kaljur@pparnumaa.ee
Täitmata      

Toimetaja: JULIA ERM