Teenistuskohtade koosseis

27.09.22

Lisa Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21.09.2022 otsusele nr 42

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

 

Majandusosakond

Vallavaraspetsialist

1

 

Tähtajatu

Majandusspetsialist

1

 

Tähtajatu

Ehitusspetsialist

1

 

Tähtajatu

Vallaarhitekt 1    

Arendusspetsialist

1

 

Tähtajatu

Maakorraldaja

1

 

Tähtajatu

Keskkonnaspetsialist

1

 

Tähtajatu

Bussijuht

 

1

Tähtajatu

Kalmistuvaht

 

3,5

Tähtajatu

Koristaja

 

2,0

Tähtajatu

  Heakorratööline   0,5 Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

7

7,0

 

Haridus- ja kultuuriosakond

 

Haridusspetsialist

1

 

Tähtajatu

Noorsootöö- ja kogukonnaspetsialist

1

 

Tähtajatu

Spordi- ja tervisedenduse spetsialist

1

 

Tähtajatu

  Ajalehe toimetaja   kuni 0,8 Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

3

0,8

 

Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

Sotsiaaltööspetsialist

4

 

Tähtajatu

Sotsiaaltöö assistent

1

 

Tähtajatu

Lastekaitsespetsialist

3   Tähtajatu
  Juhtumikorraldaja 0,5   Tähtajaline ametikoht 01.01-31.12.2022

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

9,5

 

 

Rahandusosakond

Rahandusosakonna juhataja-finantsjuht

1

 

Tähtajatu

Vanemraamatupidaja 1   Tähtajatu

Raamatupidaja

 

3

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

3

 

Vallakantselei

Vallasekretär

1

 

Tähtajatu

Jurist

1

 

Tähtajatu

Andmekaitse- ja personalispetsialist

1

 

Tähtajatu

Registripidaja

1

 

Tähtajatu

Sekretär-registripidaja

2   Tähtajatu

Süsteemiadministraator

 

1,0

Tähtajatu

IT-spetsialist

 

0,8

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

6

1,8

 

Vallavanema otsealluvuses

Avalike suhete spetsialist

 

1,0

Tähtajatu

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

27,5

13,6

 

 

 

 

Toimetaja: JULIA ERM