Teenistuskohtade koosseis

2.06.21

Lisa Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.05.2021 otsusele nr 27

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

 

Majandusosakond

Majandusosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

Vallavaraspetsialist

1

 

Tähtajatu

Majandusspetsialist

1

 

Tähtajatu

Ehitusspetsialist

1

 

Tähtajatu

Teedespetsialist

1

 

Tähtajatu

Planeerimise- ja arenguspetsialist

1

 

Tähtajatu

Maakorraldaja

1

 

Tähtajatu

Keskkonnaspetsialist

1

 

Tähtajatu

Bussijuht

 

1

Tähtajatu

Kalmistuvaht

 

2,5

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

8

3,5

 

Haridus- ja kultuuriosakond

 

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

Haridusspetsialist

1

 

Tähtajatu

Spordi- ja noorsootööspetsialist

1

 

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

3

 

 

Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakonna juhataja

1

 

Tähtajatu

Sotsiaaltööspetsialist

4

 

Tähtajatu

Lastekaitsespetsialist

3

 

Tähtajatu

Sotsiaaltöö assistent

1   Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

9

 

 

Rahandusosakond

Rahandusosakonna juhataja-finantsjuht

1

 

Tähtajatu

Vanemraamatupidaja 1   Tähtajatu

Raamatupidaja

 

3

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

2

3

 

Vallakantselei

Vallasekretär

1

 

Tähtajatu

Andmekaitse- ja personalispetsialist

1

 

Tähtajatu

Registripidaja

1

 

Tähtajatu

IT-spetsialist

 

0,8

Tähtajatu

Süsteemiadministraator

  1,0 Tähtajatu

Sekretär-registripidaja

2

 

Tähtajatu

Koristaja

 

2,5

Tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

5

4,3

 

Vallavanema otsealluvuses

Tootsi Halduskeskuse juht

0,8

 

Tähtajatu

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

27,8

10,8

 

 

 

 

Toimetaja: KERSTIN SEMPELSON