Kaasav eelarve

20.04.21

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 54 kehtestati Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord.

Määruse eesmärk on anda vallaelanikele võimalus osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud vahenditele kasutusotstarbe määramisel.

Kaasava eelarve suurus määratakse valla eelarvestrateegiaga. 

Ühe kalendrikuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest kuulutab vallavalitsus oma korraldusega välja konkursi kaasava eelarve kaudu rahastatava objekti väljaselgitamiseks. Vallavalitsuse määratud tähtajaks esitatud ettepanekute vastavust määruses sätestatud nõuetega hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Nõuetele vastavad ettepanekud pannakse rahvahääletusele. Realiseerimisele kuuluvad rahvahääletusel enim hääli saanud ettepanekud, mis jäävad valla eelarves kaasavaks eelarveks ettenähtudsumma piiresse.

Kaasav eelarve 2020

Komisjoni hindamistulemused

2020 aasta kaasava eelarve hääletatud ettepanekud 

 

Kaasav eelarve 2019

Komisjoni hindamistulemused

2019 aasta kaasava eelarve hääletatud ettepanekud

 

Rahandusministeeriumi koostatud kaasava eelarve juhend

Toimetaja: JULIA ERM