Kaasav eelarve

15.04.20

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 54 kehtestati Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord.

Määruse eesmärk on anda vallaelanikele võimalus osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud vahenditele kasutusotstarbe määramisel.

Kaasava eelarve suurus määratakse valla eelarvestrateegiaga. 2020. aastal on kaasavaks eelarveks planeeritud 20 000 eurot.

Ühe kalendrikuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest kuulutab vallavalitsus oma korraldusega välja konkursi kaasava eelarve kaudu rahastatava objekti väljaselgitamiseks. Vallavalitsuse määratud tähtajaks esitatud ettepanekute vastavust määruses sätestatud nõuetega hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Nõuetele vastavad ettepanekud pannakse rahvahääletusele. Realiseerimisele kuuluvad rahvahääletusel enim hääli saanud ettepanekud, mis jäävad valla eelarves kaasavaks eelarveks ettenähtudsumma piiresse.

Vallavalitsuse 28.01.2020 korraldusega nr 28 kuulutati välja avalik konkurss Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide väljaselgitamiseks ja määrati ettepanekute esitamise tähtajaks 29.veebruar 2020. a.Tähtaegselt esitati 13 ettepanekut.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 03.03.2020 korraldusega nr 55 moodustatud ajutine komisjon Põhja-Pärnumaa valla 2020. aasta kaasava eelarve kaudu rahastamiseks esitatud ettepanekute hindamiseks.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 14.04.2020 korraldusega nr 112 otsustati lõpetada valla 2020. a kaasava eelarve menetlus ja mitte korradada rahvahääletust, kuna eriolukorrast tulenevalt võib väheneda eelarve tulude maht. 

 

Kaasav eelarve 2019

Komisjoni hindamistulemused

 

Rahandusministeeriumi koostatud kaasava eelarve juhend

Toimetaja: AHTI RANDMERE