Järelhooldusteenus

30.04.18

 

 

Teenuse saaja

Asendushooldusel või eestkostel olnud isik

Teenuse osutamise eesmärk

Isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Teenuse osutaja

Vallavalitsus koostöös hoolduspere, perekodu või asenduskoduga

Dokumendid

  • Juhtumiplaan

  • Vajadusel muud dokumendid

Teenuse rahastamine

Vallaeelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

Teenuse osutamise aeg

Kuni isiku 25-aastaseks saamiseni

 

Järelhooldusteenuse osutamist reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: AHTI RANDMERE