Korraldatud jäätmevedu

3.04.20

Alates 1.märtsist 2020. a hakkas terves Põhja-Pärnumaa vallas olmejäätmeid vedama AS Eesti Keskkonnateenused

Enda järgmise jäätmeveo kuupäeva leiad online päringuga teenusepakkuja veebilehelt

 

Lisaks segaolmejäätmete veole on korraldatud jäätmeveoga kohustatud liituma kodumajapidamised, ettevõtted, asutused Vändra, Tootsi ja Pärnu-Jaagupi alevites ka paberi- ja papi- ning biojäätmete osas järgnevalt:

  1. paberi- ja papijäätmete korraldatud veoga on kohustus liituda alevite kinnistutel kus on 8 ja enam korterit (ehitusregistri järgi) ning majas ei ole ahjukütet. Alus: Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 19.12.2018 nr 63 „Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri" § 24 lg 2. Küttekoldes võib vanapaberit põletada ainult koguses, mis on vajalik tule süütamiseks
  2. biojäätmete (biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed)  korraldatud veoga on kohustus liituda alevite kinnistutel kus on 8 ja enam korterit (ehitusregistri järgi) ning puudub nõuetekohane võimalus kompostimiseks. Alus: Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 19.12.2018 nr 63 „Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri" § 27 lg 2 punkt 1. Kompostimisnõuetega saab tutvuda aadressil: https://www.kompostiljon.ee/kompostimine/3-olulist-pohimotet/.
  3. biolagunevaid jäätmeid peab eraldi koguma ka kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui biolagunevaid jäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool, hooldushaigla või hooldekodu. Alus: Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 19.12.2018 nr 63 „Põhja-Pärnumaa valla jäätmehoolduseeskiri" § 27 lg 2 punkt 3.

Segapakendijäätmete korraldatud veoga on liitumine vabatahtlik kuid soovituslik kuna eraldi kogudes väheneb oluliselt segaolmejäätmete hulk.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni vallavalitsusest ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest:

  • Vändra ja Tootsi piirkonnas - tel. 640 08 00 või e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee
  • Halinga piirkonnas - tel 43 55 025 ja e-post parnu@keskkonnateenused.ee

Täiendav informatsioon ja teenuste hinnakiri AS Eesti Keskkkonnateenused kodulehel.

Korraldatud jäätmeveoga seotud blanketid

Vorme saab arvuti abil täita, salvestada, digitaalselt allkirjastada ja saata e-postiga. Samuti võib välja trükkida ja täita käsitsi.

Toimetaja: AHTI RANDMERE