Jäätmete liigiti kogumine

27.12.21

Pandipakend

Pakendite tagatisraha suuruseks 10 senti pakendi kohta sõltumata selle liigist ja suurusest. Pandimärgid (A, B, C, D, D korduskasutatav ja K korduskasutatav) ei ole visuaalselt seotud tagatisraha määraga, mis tähendab, et ka pakendite etiketid ei muutu ja pakendiettevõtjad ei pea neid ümber tegema.   

Pandipakendi ehk taara vastuvõtukohad Halinga piirkonnas:

 • Pärnu Majandusühistu Libatse kauplus Libatse külas; 
 • Pärnu Majandusühistu Vahenurme kauplus Vahenurme külas; 
 • Mägi Trading OÜ Uduvere kauplus Suigu tee 2, Pärnu-Jaagupi alevis

Taara vastuvõtu automaat Pärnu-Jaagupi alevis Pärnu mnt 16 (Pärnu majandusühistu Pärnu-Jaagupi kaupluse hoovil) on avatud:   T, K, N, R    9 – 18;  L  9 – 16,   E,P - SULETUD

Pandimärgita pakendite üldkasutatavad konteinerid:

 • Alexela tankla juures Loomse külas,  
 • Libatse Lasteaed-algkooli taga asfaltplatsil
 • Pärnu mnt 16, Pärnu-Jaagupi (parkimisplatsi ääres, postkontori ja kaubamaja vahel)
 • Ülase tn 11, Pärnu-Jaagupi (lasteaed Pesamuna parkimisplatsi ääres)
 • Vahenurme kaupluse parkimisplatsil
 • Pärnu-Jaagupi alevis, Suigu teel (Uduvere kaupluse juures)
 • Pärnu-Jaagupi alevis, Kooli 3 (Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi parkimisplatsil)
 • Pärnu-Jaagupi alevis, Uus 63
 • Pärnu-Jaagupi alevis, Soo 5 (jäätmejaam)
 • Libatse külas, PMÜ kaupluse taga parkimisplatsil
 • Vändra alevis: Jaama 6, Pärnu-Paide mnt 2 ja 27, Spordi 7, Turu 3a ja 15, Tuule 2, Vana 31 ja 94, Kooli 13.

Üldkasutatavad paberi-papi konteinerid:

 • Pärnu mnt 16, Pärnu-Jaagupi (parkimisplatsi ääres, postkontori ja kaubamaja vahel)
 • Ülase tn, Pärnu-Jaagupi (lasteaed Pesamuna parkimisplatsi ääres)
 • Libatse külas Libatse 7 maja juures
 • Vahenurme Lasteaed-algkooli parkimisplatsil
 • Pärnu-Jaagupi alevis, Kooli 3 (Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi parkimisplatsil)
 • Pärnu-Jaagupi alevis, Soo 5 (jäätmejaam)
 • Vändra alevis: Jaama 6, Kooli tn 13, Pärnu-Paide mnt 2, Spordi 7, Turu 3a, Turu 15, Vana 31.
 • Allikõnnu küla- vana vallamaja taga.

Elektri- ja elektroonikajäätmed

Juhul kui inimene ostab uue seadme, siis on tal õigus anda vana sama liiki ja otstarvet täitev seade ka samasse kauplusesse tagasi.

Kui turustajast 10 km raadiuses ei ole elektroonikaromude kogumiskohta, peab turustaja füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme.

Elektri- ja elektroonika jäätmeid saab ära viia Pärnu-Jaagupi jäätmejaama (Soo 5), Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu) ja Paikre prügilasse (Põlendmaa, Paikuse vald), kus need tasuta vastu võetakse.

Vanarehvid

Sõiduautorehvid saab eraisik ja asutus tasuta ära anda Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas. Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu) ja Paikre prügilasse (Põlendmaa, Paikuse vald), kus need tasuta vastu võetakse.

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Alates 2014. aasta kevadest saab ehitus- ja lammutusjäätmeid tasu eest ära anda Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas, vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Vaata Elanikule -> Keskkond -> Jäätmemajandus -> Jäätmejaam.

Olmejäätmed ja biolagunevad jäätmed

Segaolmejäätmed lähevad otse prügimäele ning nende ladestamine seal tuleb inimestel kinni maksta. Olmejäätmete käitlemise eest tasumine toimub kahel moel:

 • Inimene on jäätmekäitlusettevõtte klient ning ta viib oma jäätmed selleks paigaldatud konteinerisse ning käitlusettevõte esitab talle arve konteineri tühjendamise eest, 
 • Inimene viib tekkinud jäätmed ise prügilasse ning maksab seal ladestustasu.

Suure osa segaolmejäätmete massist moodustavad biolagunevad jäätmed, mis ei tohiks tegelikult prügilasse jõuda, vaid tuleks kohapeal komposteerida. Biolagunevate jäätmete osakaal olmejäätmetes hakkab tulevikus suuresti mõjutama inimeste poolt makstavat tasu jäätmete käitlemise eest. Mida suurem kogus biolagunevaid jäätmeid konteinerisse jõuab, seda rohkem tuleb maksma hakata. Seda enam, et mingil hetkel tuleb biolagunevaid jäätmeid üldse eraldi koguma hakata ning maksma tuleb hakata lisaks olmejäätmete konteinerile ka biolagunevate jäätmete konteineri eest. Seega tasub mõelda kompostimisele.

Alates 1. septembrist 2007. a  toimub Halinga vallas korraldatud olmejäätmete vedu, millega on liidetud kõik valla elanikud. See tähendab, et jäätmete käitlemise eest peavad maksma kõik.

NB! vaata jäätmete tabelit, seal on lahtikirjutatult ära toodud milliseid jäätmeid kuhu panna või viia. Näiteks millised jäätmed on ohtlikud jäätmed ja lähevad ohtlike jäätmete punkti, millised aga sobivad pakendikonteinerisse jne.

 

Toimetaja: JULIA ERM