Jäätmejaamad

16.06.23

 

Pärnu-Jaagupi jäätmejaama soetatakse autokaal 2021. aastal

Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse otsusega 23.03.2021 nr 1-25/862 rahuldati Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse taotlus projektile „Autokaalu soetamine Pärnu-Jaagupi jäätmejaama". Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest summas 13 322,54 €. Toetust taotleti keskkonnaministri 22.06.2020 määruse nr 36 „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord" alusel.

   
 

Tasuta jäätmete üleandmine Vändra jäätmejaamas, Pärnu-Jaagupi jäätmejaamas, Tootsi jäätmepunktis ja Kergu jäätmepunktis

Eraisikutel tuleb tasuta jäätmete üleandmisel tõendada, et isik on rahvastikuregistri alusel Põhja-Pärnumaa valla elanik. Kontrolli teostab kohapeal jäätmejaama/jäätmepunkti operaator ID kaardi alusel.

Järgmistele tasuta üleantavatele kodumajapidamises tekkinud jäätmetele on kehtestatud piirnormid ühele elanikule aasta kohta:

1) Põllumajanduskemikaalid jäätmekoodiga 02 01 08 jaepakendis kuni 10 liitrit aastas;

2) Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid jäätmekoodiga 15 0110 jaepakendid kuni 10 kg aastas;

3) Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud jäätmekoodiga 20 01 27 jaepakendis kuni 10 kg aastas;

4) Sortimata ravimikogumid jäätmekoodiga 20 01 98 kuni 2 kg aastas.

Üle piirnormi toodud jäätmed võetakse vastu tasu eest:

1) Põllumajanduskemikaalid jäätmekoodiga 02 01 08 hind koos km-ga 4.80 €;

2) Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10 hind koos km-ga 3.60 €;

3) Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud jäätmekoodiga 20 01 27 hind koos km-ga 3.60 €;

4) Sortimata ravimikogumid jäätmekoodiga 20 01 98 hind koos km-ga 4.80 €.

Alus: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 8. veebruar 2021.a. korraldus nr 51.

 

Pärnu-Jaagupi jäätmejaam

Soo tn 5, Pärnu-Jaagupi alev, riigipühadel suletud.

Jäätmejaam avatud: T, K, R, L 12.00-18.00.

Operaator: Eesti Keskkonnateenused AS

Vändra Jäätmejaam

J.V Jannseni 3a, Vändra alev

Lahtiolekuajad: K,N,R 11.00-17.00, L 10.00-16.00, riigipühadel suletud.

Operaator on Eesti Keskkonnateenused AS

Vändra Jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete hinnad

 

Tootsi jäätmepunkt asub Tootsi alevis, Kooli tn 10, riigipühadel suletud.

Kergu jäätmepunkt asub Kergu külas.

Elanikud saavad tasuta üle anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid, elekti- ja elektroonikajäätmeid ning kasutatud sõiduauto rehve.

Jäätmete üleandmiseks Tootsi või Kergu jäätmepunkti tuleb eelnevalt jäätmepunkti töötajaga telefoni teel aeg kokku leppida.

 

Toimetaja: EVA SOOSAAR