Huviringid ja treeningud

20.10.21

Vastavalt noorsootöö seadusele eraldab riik omavalitsustele täiendavalt rahalisi vahendeid, mille eesmärk on parandada noorte huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

Põhja-Pärnumaa vallas pakuvad noortele mitmekülgseid tegegevusvõimalusi järgmised asutused, spordiklubid ja külaseltsid:

 

Täiendav info spordi- ja noorsootööspetsialist Margit Kadak, tel 44 30 344, e-post: margit.kadak@pparnumaa.ee

Toimetaja: MARGIT KADAK