Valla osalusega ettevõtted ja MTÜ-d

2.04.20

Eesti Linnade ja Valdade Liit

MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit

MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

AS Mako

AS Mako on 100% valla omanduses olev äriühing, mille põhiülesanne on veevarustuse ja heitvee kanaliseerimise teenuse pakkumine.

Toimetaja: AHTI RANDMERE