Reklaami paigaldamine

6.05.22

Halinga piirkond

Reklaami paigaldamise kord

Reklaami paigaldusloa taotlus

E-vorm - reklaami paigaldusloa taotlus

 • Reklaami paigaldamine on lubatud ainult Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt väljastatud paigaldusloa alusel.
 • Paigaldusloana käsitletakse vallavalitsuse poolt antavat vastavat korraldust.
 • Paigaldusloa taotlemise kohustus on:
  • maksustamisele kuuluva reklaami avalikustajal;
  • maksustamisele mittekuuluva reklaami avalikustajal juhul, kui reklaami avalikustamiseks paigaldatakse eraldi reklaamikandja.
 • Paigaldusluba ei nõuta füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt kuulutuste ja teadete pindalaga alla 0,5 m2 (kaasa arvatud) väljapanekul vallavalitsuse poolt selleks spetsiaalselt paigaldatud reklaamimoodulitele või stendidele.
 • Paigaldusluba ei ole vaja füüsilise ja juriidilise isiku poolt tema valduses olevale hoonele või territooriumile oma ärinime või logo paigaldamise korral.

Reklaamimaks

Reklaamimaksu deklaratsioon

E-vorm - reklaamimaksu deklaratsioon

 • Maksumäär on 0,26 eurot reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta päevas.
 • Kolmekordset maksumäära rakendatakse:
  • omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel maksuhalduri ettekirjutuse alusel, aja eest, mil puudus reklaami paigaldusluba;
  • alkohoolsete jookide reklaamimisel;
  • mittestatsionaarselt paigaldatud (näiteks treileritele, põhupallidele jne) reklaami maksustamisel.
Juhul, kui reklaami soovitakse paigaldada teemaale, tutvu ehitusseadustikuga (§ 72)
Maanteeameti Lääne  regiooni kooskõlastusajad leiate siit.
Reklaami paigaldamise küsimustega tegeleb majandusspetsialist Tiit Talts, telefon 4473 708, + 372 53078801, e-post tiit.talts@pparnumaa.ee
Toimetaja: MARITTA SILLANDI