Kaubandus avalikel üritustel

2.05.18
Alljärgnev on juhiseks avalike ürituste korraldajatele ning seal toidu ja/või alkoholiga kauplejatele.
 
AVALIKE ÜRITUSTE KORRALDAJALE OLULINE INFORMATSIOON
 
Vastavalt kaubandustegevuse seadusele on kaubanduse korraldaja kohustatud tagama avalikul üritusel tegevuskoha vastavuse seal müüa lubatud kauba müügiks kehtestatud nõuetele. Teatud nõuete täitmiseks on toidu valmistajatel ja/või müüjatel vaja kaubanduse korraldaja poolt abi, et tegevuskohas oleksid kõik nõuded täidetud.
 
Muuhulgas peab avalikel üritustel tagama:
  • Sobivad vahendid personali asjakohase hügieeni tagamiseks. Sealhulgas vahendid hügieeniliseks kätepesuks ja kuivatamiseks ja hügieenilisteks sanitaartoiminguteks ning riietumiskohad.
  • Piisava kuuma ja/või külma joogivee varustuse. Toiduga kokku puutuvatel inimestel peab olema võimalus puhastada käitlemisvahendeid ja -seadmeid ning pindasid ja vajaduse korral neid desinfitseerida. Kui toiduainete puhastamine on toimingute osaks, siis tuleb ka seda teha hügieeniliselt.
  • Võimalused ohtlike ainete, mittesöödavate ainete või jäätmete (vedelad või tahked) hügieeniliseks hoidmiseks ja kõrvaldamiseks.
  • Vastavad vahendid ja/või kord toiduainete jaoks sobiva temperatuuri tagamiseks ja seireks. Toidu valmistajatel ja/või müüjatel võib tekkida vajadus elektrivoolu kasutamiseks.
 
Kõik, kes avalikul üritusel toitu müüvad ja/või valmistavad, peavad olema oma tegevusest eelnevalt VTAd teavitanud. Selleks tuleb esitada majandustegevusteade. Oma tegevusest teavitanud ettevõtted on leitavad Järelevalve Infosüsteemi avaliku päringu kaudu. 
 
Lisainformatsiooni saamiseks ja jagamiseks palume pöörduda kohaliku veterinaarkeskuse poole.
 
MIDA SILMAS PIDADA, KUI LÄHED LAADALE TOIDUGA KAUPLEMA
 
Toidu müüjad ja toitlustajad peavad teadma, kuidas laadal toitu ohutult valmistada ja müüa.
 
Enne kui avalikule üritusele toitu müüma või valmistama minna, tuleb Veterinaar- ja Toiduametile (VTA) esitada majandustegevusteade. Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava eesti.ee või Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
 
Teisaldatava kauplemiskoha ehk ühest kohast teise viidava käitlemiskoha või seadme puhul peab taotlusele märkima tegutsemise alguse kuupäeva. VTA-d tuleb informeerida eraldi igast käitlemiskohast või seadmest. Näiteks kui kasutusel on kokku kolm müügiletti, siis tuleb informeerida igast müügiletist eraldi. Teisaldatava ettevõtte majandustegevusteate esitamisega on teavitamise kohustus täidetud ning pärast seda ei pea enam Veterinaar- ja Toiduametit igast üritusest, kuhu minna kavatsetakse, informeerima. Teisaldatavate kauplemiskohtade puhul on kohustus teavitada VTA-d ka tegevuse lõpetamisest.
 
Ajutise jaemüügi- või toitlustusettevõtte, see tähendab mitte üle kolme kuu ühel müügialal toitlustamise või jaemüügiga tegeleva ettevõtte või eraisiku puhul märgitakse teatele tegevuse alustamise ning lõpetamise kuupäevad.
 
Kui laadal soovitakse müüa värskeid puu- ja köögivilju, sealhulgas maasikaid, siis tuleb tarbijale teada anda nende päritoluriik, mida peab olema võimalik tõendada.
 
Kui laadal soovitakse müüa oma kodus valmistatud toitu, tuleb lisaks eelnevale esitada Veterinaar- ja Toiduametile veel üks majandustegevusteade eraelamus toidu käitlemise kohta.
 
Kui VTA ametnik avastab laadal loata tegevuse, palutakse tegevus lõpetada ja laadalt lahkuda.
Juhime tähelepanu, et toit peab olema jälgitav kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel. Juhul kui VTA tuvastab müügilt tõendamata päritoluga toidu, siis loetakse see ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada.
 
Majandustegevusteadet ei pea esitama juhul, kui toitu pakub eraisik ühe korra näiteks mõnel heategevusüritusel, kogukonda, kooli või lasteaiaperet ühendaval laadal. Teisisõnu sel juhul, kui ürituse eesmärgiks pole eeskätt tulu saamine, vaid kogukonna ühteliitmine.
 
MIDA SILMAS PIDADA, KUI LÄHED LAADALE ISETEHTUD ALKOHOLIGA KAUPLEMA
 
Kui valmistad ise müügiks õlut, veini või mõnda muud kääritatud jooki ja soovid neid turustada, eeldame, et oled registreerinud oma ettevõtte äriregistris ja üldjuhul ka käibemaksukohuslaseks.
 
Sisse tuleb seada tegevusluba omav aktsiisiladu ja hakata maksma aktsiisi. Alkohol maksustatakse siis, kui see on tarbimiseks aktsiisilaost välja toimetatud. Aktsiisilao sisseseadmiseks peab esitama Maksu- ja Tolliametile (MTA) aktsiisilao tegevusloa taotluse. Aktsiisiladu ei pea olema spetsiaalne laoruum, selleks võib olla ka näiteks oma kelder, garaaž või tuba, mis peab olema lukustatav ning kuhu jõudmiseks ei tuleks minna läbi eluruumide. Aktsiisilao tegevusloa taotluse juurde tuleb lisada äriplaan, selgitused tootmisprotsessi ja muu sarnase kohta. Täpsemad juhised leiab MTA kodulehelt. Kõik vajalikud dokumendid saab esitada e-maksuameti kaudu.
 
Kui tootmine toimub oma kodus, tuleb lisaks eelnevale esitada ka Veterinaar- ja Toiduametile majandustegevusteade eraelamus toidu käitlemise kohta. Kõige lihtsam on seda teha näiteks läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali.
 
Enne seda tuleb aga joogi valmistamiseks koostada enesekontrolliplaan, kus on kirjeldatud näiteks õlle või siidri valmistamiseks kasutatavate ruumide asetus, sisseseade paigutus, ventilatsiooni tagamise viisid, joogivee saamise allikas jms. Samuti tuleb määrata õllele säilivusaeg.
 
Kui plaan on oma toodangut müüa avalikel üritustel, siis lisaks tuleb enne laadale minekut esitada VTA-le sarnaselt toidu müügile majandustegevusteade ajutises või teisaldatavas kohas toimuva jaemüügi kohta. Jällegi on seda kõige lihtsam teha näiteks Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
 
Kui plaanis on jooki müüa lahtiselt näiteks vaadist, siis peab müügikohas olema nähtaval kohal joogi nimetus, info allergeenide kohta, ettevõtte nimi ja alla 10% alkoholisisaldusega õlle puhul "parim enne" tähtaeg.
 
Kui MTA-lt on saadud aktsiisilao tegevusluba ning VTA-le esitatud majandustegevusteade, tuleb omavalmistatud alkohoolne jook registreerida riiklikus alkoholiregistris.
 
Kõik nõuded leiad siit.
 
Kui VTA ametnik avastab laadal loata tegevuse, palutakse tegevus lõpetada ja laadalt lahkuda.
 
Rohkem infot aadressil: vet.agri.ee

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE