Kaubandustegevuse registreerimine

20.07.18

1. juulil 2014 jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (edaspidi MsüS), mis tõi kaasa muudatusi ka paljudes teistes eriseadustes (nt. kaubandustegevuse seadus, alkoholiseadus, tubakaseadus, turismiseadus jne).

Kaubandustegevuse seaduse kohaselt majandustegevuse registreeringuid enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus. 

Majandustegevusteade kaubanduses

Alkoholi ja tubakatoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama järgmistel tegevusaladel:

  • jaekaubandus
  • hulgikaubandus
  • toitlustamine 

 Majandustegevusteate saab esitada Eesti teabevärava eesti.ee  (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu) või notari kaudu.

Teiste kaupadega kauplemisel, teenuste pakkumisel ja kaubanduse korraldajana tegutsemisel ei nõuta enam registreeringut ega majandustegevusteate esitamist.

Turismiseaduse kohaselt majutusteenuse osutamine on nn vaba majandustegevus, millel tegutsemiseks ei ole vaja esitada majandustegevusteadet ega taotleda tegutsemisluba, kuid kõik, kellel on MTRi registreeringus märge alkohoolse joogiga kauplemiseks majutusruumis või vastuvõtus, peavad 120 päeva jooksul alates MsüSi jõustumisest esitama tulenevalt alkoholiseadusest teate alkohoolse joogiga kauplemise kohta toitlustuse alal.

Juurdepääs registriandmetele

Juurdepääs majandustegevuse registri andmetele, millele ei ole seadusega kehtestatud juurdepääsupiiranguid, on registri veebilehelt

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE