Vald tunnustab

20.05.21

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määrus nr 37 "Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise kord" sätestab Põhja-Pärnumaa valla tunnustamise põhimõtted, tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused ning reguleerib tunnustuse taotlemise, määramise ja kätteandmise korda.

Vallavolikogu otsusega määratavad aunimetused on:
1) Põhja-Pärnumaa valla aukodanik;


2) Põhja-Pärnumaa valla vapimärgi kavaler.

Vallavalitsuse korraldusega määratavad aunimetused on:
1) aunimetus Põhja-Pärnumaa Valla Uhkus;
2) valdkondlikud tunnustusavaldused;
3) tänuüritused ja konkursid;
4) valla tänukirja andmine;
5) valla õnnitluskaardi andmine.

Ettepanek aukodaniku nimetuse ja valla vapimärgi kavaleri määramiseks esitatakse vallavolikogule või vallavalitsusele koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega kirjalikult iga aasta 15. septembriks.

Ettepanek Valla Uhkuse aunimetuse määramiseks esitatakse vallavalitsusele 15. detsembriks. Ettepanekus kirjeldatakse, kellele ja milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile aunimetuse andmist.

Vallavalitsus annab välja valdkondlikke tunnustusavaldusi (vt loetelu) ja korraldab tänuüritusi ja konkursse ning annab välja valla tänukirju ja õnnitluskaarte.

 

Vallavalitsuse valdkondlike tunnustusavalduste statuudid:

Vallavalitsuse valdkondlike tunnustuste taotlemise e-vormid:

Toimetaja: ANDRUS PEETSON