Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus pikendab konkurssi taastuvenergia spetsialisti leidmiseks - uus tähtaeg 05.02.2024

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus pikendab avaliku konkursi

TAASTUVENERGIA SPETSIALISTI

tähtajalise ametikoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldab konkursi taastuvenergia spetsialisti vaba ametikoha täitmiseks. Tegemist on tähtajalise ametikohaga kuni 31.12.2025.

Teenistuskoha eesmärgiks on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse tuuleenergeetika valdkonnas kavandavate eriplaneeringu, detailplaneeringute, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade koostamise ja menetlemise kiirendamine, tagades eriplaneeringuga seotud protsesside ja tegevuste juhtimise ning korraldamise planeerimisseaduse, ehitusseadustiku, keskkonnatasude seaduse ja teiste ehitamist reguleerivate õigusaktide kohaselt.

Ootame Sind kandideerima kui Sul on:

 • majandus-, insenertehniline-, keskkonna-, energeetikaalane kõrgharidus või muu kõrg-, kutse- või keskharidus ja nendele lisanduv ametialane pädevus;
 • majandus-, insenertehniline-, keskkonna-, energeetikaalase kõrghariduse puudumisel peab olema vähemalt 2- aastane töökogemus ehitusprojektide või planeeringute alasel ametikohal; 
 • oskus mõista projektidokumentatsiooni;
 • oskus kasutada planeerimis- ja ehitusalaseid keskkondi ja joonestusprogramme (sh joonestusprogrammi AutoCad);
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas ning inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, usaldusväärsus, pingetaluvus, stabiilsus ja järjepidevus;
 • autojuhi lubade olemasolu;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15).

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd kohalikus omavalitsuses;
 • võimalust eneseteostuseks ja erialaseid täiendkoolitusi;
 • puhkust 35 kalendripäeva ja nelja tasustatud tervisepäeva aastas;
 • kaugtöö võimaluse kasutamist ühel päeval nädalas;
 • tervise- ja spordikulude kompenseerimist

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kaaskiri.

Töötasu suurus: 2 000 eurot

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada 05. veebruariks 2024 (k.a) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse e-mailile: vald@pparnumaa.ee, märksõnaga „Taastuvenergia spetsialist".

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemisel ja säilitamisel.

Lisainfo: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse majandusvaldkonna abivallavanem Marko Šorin  e-post: marko.sorin@pparnumaa.ee, telefon +372 5647 6950