Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi teabespetsialisti kuni 1,0 töökoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

TEABESPETSIALISTI

kuni 1,0 töökoha täitmiseks

Teabespetsialisti töökoha eesmärgiks on valla ajalehe ja online uudisteportaali tarbeks  artiklite kirjutamine, kogumine, toimetamine, küljendamis- ja trükiteenuse tellimine; trükiväljaande laialivedu müügipunktidesse ja nende hilisem kokku korjamine, online uudisteportaali loomisel ja arendamisel osalemine, selle sisuloomine. Koostöös avalike suhete spetsialistiga vallas toimuvatel sündmustel osalemine ning nende kajastamine vallalehes (pildistamine, intervjuude tegemine); jäädvustatud ja kogutud materjali arhiveerimine.

Kandideerima ootame inimest, kellel on:

 • kõrgharidus, soovitavalt ajakirjandus- või kommunikatsioonialane (võib olla omandamisel) või kutse- või keskharidus  ja nendele lisanduv töökogemus vähemalt 1 aasta;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, selge suuline ja  kirjalik eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, pingetaluvus;
 • sõiduki juhtimisõiguse olemasolu;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kommunikatsiooni või ajakirjanduse valdkonnas;
 • erinevate kujundusprogrammide kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd kohalikus omavalitsuses
 • võimalust eneseteostuseks ja erialaseid täiendkoolitusi
 • puhkust 35 kalendripäeva ja nelja tasustatud tervisepäeva aastas
 • tervise- ja spordikulude kompenseerimist

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • motivatsioonikiri

Töötasu suurus: kuni 1,0 ametikohal  1650 eurot

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 04. veebruariks 2024. a (k.a.) e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Teabespetsialisti konkurss".

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemisel ja säilitamisel.

Lisateave: vallavanem Madis Koit, madis.koit@pparnumaa.ee, tel 5307 7911