Uudised ja teated

« Tagasi

Pitsalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ning arvamuse küsimine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse KMG OÜ (registrikood 16196755, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 28, 13816) poolt esitatud Pitsalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

KMG OÜ taotleb geoloogilise uuringu luba liiva uuringuks Pitsalu IV uuringuruumis 3,83 ha pindalal. Taotletav uuringuruum asub Pärnu maakonnas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pitsalu külas eraomandis olevatel katastriüksustel Kubja (tunnus18801:003:0057; mäetööstusmaa 100%), Raudepere (tunnus 18801:003:0029; mäetööstusmaa 100%) ja Liivatee (tunnus 18801:003:0238; maatulundusmaa 100%).

Geoloogilise uuringuga selgitatakse Pitsalu IV uuringuruumis võimaliku maavarana kasutatavate setete esinemist, nende levikut, kvaliteeti ja mahtu ning kaevandamistingimusi. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 115 tuh m3. Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad taotluse kohaselt on üld- ja teedeehitus.

Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ.

Volikogu arvamuse andmise tähtaeg hiljemalt 19.03.2024.a.