Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaameti teade OÜ Forek keskkonnaloa nr KMIN-083 muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet teatab,  et  on  menetlusse  võtnud  OÜ  Forek  (registrikood  14270074;  aadress  Harju maakond,  Tallinn,  Kesklinna  linnaosa,  Pärnu  mnt  158/1,  11317)  22.09.2023  esitatud keskkonnaloa  nr  KMIN-083  muutmise  taotluse  nr  T-KL/1019514-2.  Ettevõttele  on  antud keskkonnaluba  nr  KMIN-083  maavara  kaevandamiseks,  keskkonnaluba  nr  L.ÕV/332221 saasteainete  viimiseks  paiksest  heiteallikast  välisõhku  ja  keskkonnaluba  nr  L.VV/331518  vee erikasutuseks. 

Ettevõte  taotleb  eelpool  mainitud  keskkonnalubade  vormistamist  ühtseks keskkonnaloaks. Ühtlasi taotletakse keskkonnaloa õhuosa vastavusse viimist keskkonnaministri 14.12.2016  määrusega  nr  67  „Tegevuse  künnisvõimsused  ja  saasteainete  heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba".

Taotluse  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda  keskkonnaotsuste
infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/)  menetluse  nr M-125739,  dokument  nr DM- 125739-3.