Uudised ja teated

« Tagasi

Mädara vallseljaku looduskaitse alla võtmise otsuse eelnõu ja lisadokumnetidega saab tutvuda 27.09-10.10

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu algatas 20.09.2023.a. otsusega nr 46 Mädara vallseljaku ja sellega külgneva ala kohaliku kaitse alla võtmise menetluse, mida viib läbi Põhja-Pärnumaa Vallavalitus.

Kaitse alla võtmise eesmärgiks on:

1) ajaloolis-kultuurilise väärtusega vallseljaku (luite) kaitse;

2) metsaökosüsteemi ja elustiku mitmekesisuse kaitse;

3) loodushariduse soodustamine;

4) säilitada Oandu-Ikla matkatee V lõik Kellissaare-Hüpassaare sellisena nagu ta on täna.

Loodusobjekti kaitse alla võtmise otsuse eelnõu ja lisadokumentidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil (27.09.2023.a. – 10.10.2023.a. k.a) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald) ja veebilehel https://www.pparnumaa.ee/madara-vallseljak