Uudised ja teated

« Tagasi

Homsest saab taotlema hakata toiduainetetööstuse investeeringutoetust

PRIA alustab taotluste vastuvõttu 27. septembril 2023 ja vastuvõtt kestab kuni 11. oktoobrini 2023. Toetuse eesmärgiks on toetada toidu- ja joogisektorit, et vähendada nende sõltuvust fossiilsetest kütustest, sealhulgas Venemaa omadest ning tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus.

Ettevõte, kus toimub toidu töötlemine, saab toetust taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Toetatakse selliste ehitiste ehitamist ja seadmete ostmist, mis võimaldavad katkematult tarnida energiaressusse töötlemisettevõttesse, et tagada toidutootmise protsessi tõrgeteta toimimine. Samuti toetatakse generaatori ostmist, mida saab kasutada vajadusel ajutise vooluallikana.

Toetuse määrad
1. kuni 40% mikro- või väikeettevõtjale;
2. kuni 30% keskmise suurusega ettevõtjale;
3. kuni 20% suurettevõtjale.
4. Toetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul ühe taotleja kohta on:

  • mikro- või väikeettevõtjal 250 000 eurot;
  • keskmise suurusega ettevõtjal või suurettevõtjal 500 000 eurot.

Lisainfot toetuse määruse, nõuete jms seoses võib lisaks PRIA-le küsida ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi spetsialistidelt:

Janeli Tikk, janeli.tikk@agri.ee,  625 6299
Indrek Mõtt, indrek.mott@agri.ee, 625 6292