Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaameti teade OÜ Forek keskkonnaloa nr L.MK/333947 muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet teatab, et on  menetlusse  võtnud  OÜ  Forek  (registrikood  14270074;  aadress  Harju maakond,  Tallinn,  Kesklinna  linnaosa,  Pärnu  mnt  158/1,  11317)  05.09.2023  esitatud keskkonnaloa  nr  L.MK/333947  muutmise  taotluse  nr  T-KL/1019516. 

Ettevõttele  on  antud keskkonnaluba  nr  L.MK/333947  maavara  kaevandamiseks  ja  jäätmete  käitlemiseks  aadressil Möldri,  Anelema  küla,  Põhja-Pärnumaa  vald,  Pärnu  maakond  (katastritunnused 18803:002:0140;  18803:002:0180).  Ettevõte  taotleb  keskkonnaloasse  välisõhu  osa  lisamist tulenevalt  keskkonnaministri  14.12.2016  määruse  nr  67  „Tegevuse  künnisvõimsused  ja saasteainete  heidete  künniskogused,  millest  alates  on  käitise  tegevuse  jaoks  nõutav õhusaasteluba"  §  2  alusel  sätestatud  künniskoguste  ületamisest  lämmastikoksiidide  ja  tahkete osakeste osas.

Taotluse  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda  keskkonnaotsuste
infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/)  menetluse  nr M-125738,  dokument  nr DM-125738-1.