Uudised ja teated

« Tagasi

USSISÕNAD 2023 Põhja-Pärnumaal 20.-29.09

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele.

Põhja-Pärnumaa vallas harjutavad üksused 20.-29.09 peamiselt Tootsi ja selle ümbruses, Metskülas ja Viluvere külas. Õppuse ajal liiguvad piirkonnas Kaitseliidu sõidukid ja harjutuste ajal kasutatakse paukmoona.

Õppus USSISÕNAD 2023 korraldatakse 28. augustist kuni 8. oktoobrini (kuue nädala jooksul) üle kogu Eesti. Selles ajavahemikus korraldavad kõik Kaitseliidu maakaitseringkonnad neile määratud üksuste väljaõppe.

Kontrollida kutseid õppusele: www.kaitsevaeteenistus.ee

Täiendav informatsioon: www.mil.ee/ussisonad

Riigi turvalisus ja kaitse võime rajaneb meie ühisele panusele, mida iseloomustab kõrge kaitsetahe, vajalik oskuste kogum ja ülesannete selgus!

LOE LÄHEMALT