Uudised ja teated

« Tagasi

Rahvakohtuniku kandidaatide otsing

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega peab Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrama uued rahvakohtuniku kandidaadid, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Pärnu Maakohtu juures kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras.

Kandideerida võivad isikud, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud  Põhja-Pärnumaa vallas vähemalt ühe aasta ning kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks Pärnu Maakohtu juures järgnevaks neljaks aastaks. 

Sooviavalduse palume saata Vallavalitsusse hiljemalt 16. jaanuaril 2023 digiallkirjastatuna e-postile vald@pparnumaa.ee või allkirjastatuna valla Halduskeskustesse Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, 87701; Kooli 2, Pärnu-Jaagupi, 87201 või Tuleviku 1, Tootsi alev, 87501.

Lähem info rahvakohtuniku kaasamise, töö ja kandideerimise kohta  https://www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtunikud/rahvakohtunikud

Rahvakohtunikuks kandideerija ankeet