Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa vald on liitunud Noortegarantii Tugisüsteemiga

Mis on Noortegarantii tugisüsteem?

NGTS on toetus 16- 29 aastastele noortele, kes vajavad tuge haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks.

NGTS koosneb kahest osast:

  • infosüsteemi lahendusest
  • juhtumikorraldusest

Vaata lähemalt videost: https://www.youtube.com/watch?v=0fNnCE8PC6Y

Sotsiaalkindlustusameti poolt juhitud 𝐍𝐨𝐨𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐢 𝐭𝐮𝐠𝐢𝐬ü𝐬𝐭𝐞𝐞𝐦𝐢𝐠𝐚 (𝐍𝐆𝐓𝐒) 𝐥𝐢𝐢𝐭𝐮𝐬 𝐭𝐚̈𝐧𝐚𝐯𝐮 𝐬ü𝐠𝐢𝐬𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐦𝐚𝐤𝐨𝐫𝐝𝐬𝐞𝐥𝐭 𝟕𝟑 𝐤𝐨𝐡𝐚𝐥𝐢𝐤𝐤𝐮 𝐨𝐦𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐭𝐬𝐮𝐬𝐭, 𝐤𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐢𝐦𝐞𝐤𝐢𝐫𝐣𝐚𝐝𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐮𝐥𝐢 𝐯𝐚̈𝐥𝐣𝐚 𝐞𝐧𝐚𝐦 𝐤𝐮𝐢 𝟏𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞õ𝐩𝐩𝐢𝐯𝐚𝐭 𝐣𝐚 -𝐭öö𝐭𝐚𝐯𝐚𝐭 𝐧𝐨𝐨𝐫𝐭.

Tugisüsteemi kaudu on üle Eesti igal aastal jõutud vähemalt 8000 nooreni, kellest reaalselt tuge ja abi on soovinud rohkem kui 2000 noort. Võrreldes eelmiste aastatega on jäänud naiste (44%) ja meeste (56%) osakaal üsna samaks. Tõusnud on gümnaasiumiharidusega noorte osakaal (36%-lt 40%-le).

Eelmise aastaga võrreldes on mitteõppivate ja -töötavate noorte arv vähenenud kümnes kohalikus omavalitsuses keskmiselt 8%, 50 eelmises seires osalenud omavalitsuses on arv tõusnud keskmiselt 18%.

Põhja-Pärnumaa Vallas on registri andmetel 63 noort, kes hetkeseisuga ei tööta ja ei õpi. Tugisüsteemiga liitumise võimalusest  on noori teavitatud e- kirjaga, kus  kutsutakse küsimustikule vastama ja omavalitsuse noorsootöö -ja kogukonnaspetsialistiga ja/või oma piirkonna noortekeskuse noorsootöötajaga ühendust võtma.

Julgustame ühendust võtma ka neid noori, kes e-kirja ei ole saanud, aga tunnevad , et vajavad tuge edaspidiste plaanide tegemiseks.

Lisainfo ja kontakt:

Reima Nõmmik  

Noorsootöö- ja kogukonnaspetsialist

reima.nommik@pparnumaa.ee