Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

ARENDUSSPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks

 

Arendusspetsialisti ametikoha eesmärk on Põhja-Pärnumaa vallas valla arengustrateegia, arengukava ja teiste strateegiliste arengudokumentide koostamine või koostamise korraldamine. Kohalike ja rahvusvaheliste projektide koostamine, projektide juhtimine, aruannete koostamine koostöös vastava valdkonna spetsialistidega. Valla külade arendustegevuse ning turismi valdkonna vallapoolne koordineerimine ning turismiturundustegevuse korraldamine. Põhja-Pärnumaa valla teehoiutööde korraldamine, teedemajanduse valdkonna tegevuse koordineerimine ning juhtimine.

Kandideerima ootame inimest, kellel on:

 • majanduse või energeetika alane kõrgharidus (võib olla omandamisel) või kõrgharidus muul erialal ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised;
 • valdkondlike õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas;
 • vene ja inglise keele valdamine B1 tasemel;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, usaldusväärsus, pingetaluvus, stabiilsus ja järjepidevus;
 • autojuhi lubade olemasolu;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd kohalikus omavalitsuses
 • võimalust eneseteostuseks ja erialaseid täiendkoolitusi
 • puhkust 35 kalendripäeva ja kolme tasustatud tervisepäeva aastas
 • kaugtöö võimaluse kasutamist ühel päeval nädalas
 • tervise- ja spordikulude kompenseerimist

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • motivatsioonikiri

Töötasu suurus: 2000 eurot

Ametisse asumise aeg: 02.01.2023

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 16. detsembriks 2022. a (k.a) e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Arendusspetsialist".

Isikuandmete edastamist loeme Sinu nõusolekuks nende töötlemisel ja säilitamisel.

Lisateave: Aivar Mäe, aivar.mae@pparnumaa.ee, tel 5344 2979