Uudised ja teated

« Tagasi

Kiirkompostrid ja konteinerid köögi ja sööklajäätmete kogumiseks

Kiirkompostrid ja konteinerid köögi ja sööklajäätmete kogumiseks

 

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus koostöös Keskkonnaministeeriumi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega soetas Põhja-Pärnumaa valla alevite eramajadele 60 kiirkompostrit ja tiheasustuses olevatele kortermajadele 120 konteinerit köögi- ja sööklajäätmete kogumiseks. Projekti viiakse ellu heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega ja rahastatakse keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest. Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ei ole lubatud panna segaolmejäätmete hulka.

Valla alevites asuv eramaja saab endale 200-liitrise soojustatud kiirkompostri tasudes projekti omaosaluse summas 50.32 €. Taotlusvoor avatakse 5. detsembril 2022.a. Vabas vormis taotluse saab esitada e-posti teel: vald@pparnumaa.ee ja taotlused rahuldatakse laekumise järjekorras seni kuni neid jätkub.

Kiirkompostri saab endale taotleda isik, kes on Põhja-Pärnumaa vallas hoonestatud kinnistu omanik, mis on liidetud aastaringselt korraldatud jäätmeveoga ja seal aadressil elab Eesti rahvastikuregistri andmetel alaliselt vähemalt üks inimene.

Kompostrid soetatakse riigihankega (viitenumber: 255734) Leedu firmalt UAB „Sentios"  Tootega saab tutvuda siin: https://www.youtube.com/watch?v=UckFQ7bp0AM . Kompostri saajaga sõlmitakse ostu- müügileping, mis kohustab seda kasutama sihtotstarbeliselt kuni 31.05.2026.a. Kompostri saab kätte peale lepingu sõlmimist ja omaosaluse eest tasumist Vändra või Pärnu-Jaagupi jäätmejaamast.

Tiheasustuses olev kortermaja korteriühistu saab endale 80- või 140- liitrise konteineri tasudes projekti omaosaluse summas vastavalt 8.50 või 9.50.

Konteinerid soetati AS-ilt Eesti Keskkonnateenused ja tarniti Vändra ja Pärnu-Jaagupi jäätmejaama.

Kuna Pärnu-Jaagupi piirkonnas algas uus jäätmeveo periood alates 01.10.2022, siis selle piirkonna korteriühistud on konteinerid juba kätte saanud. Juhul kui mõni korteriühistu ei ole veel konteinerit saanud ja soovib seda, siis palun sellest teada anda e-posti aadressil: kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee .

Konteineri saamiseks sõlmitakse korteriühistu allkirjaõigusliku juhatuse liikmega ostu- müügileping, mis kohustab konteinerit kasutama sihtotstarbeliselt kuni 31.05.2026.a. Peale lepingu sõlmimist ja omaosaluse eest tasumist saab konteineri kätte jäätmejaamast.

Vändra alevi, Tootsi alevi, Pärnjõe küla, Suurejõe küla ja Vihtra küla kõigis kortermajades on alates 01.03.2023.a. kohustus korraldatud jäätmeveoga üle anda ka biolagunevad köögi- ja sööklajäätmeid ning alates 1. märtsist liidetakse kohe kõik korteriühistud ka biojäätmete veoteenusega. Juhul kui mõni kortermaja on soetanud endale kompostri ja kõik korteriomanikud kasutavad seda, siis tuleb vallalt taotleda vabastus biojäätmete üleandmisest põhjendusega, et kõik biolagunevad köögi ja sööklajäätmed komposteeritakse.

Kuna Vändra piirkonnas on juba osadel KÜ-del biojäätmete konteinerid olemas, siis KÜ-d kes on konteineri rentinud saavad selle tagastada AS Eesti Keskkonnateenustele ja soetada endale soodsalt päriseks uue konteineri. Konteinerite soovist palun teada anda e-posti aadressil: kersti.tammiksaar@pparnumaa.ee .

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse soovitatakse jäätmeid panna lahtiselt. Võib kasutada ka biolagunevaid kotte kuid kuna neid tuleb osta, siis see ei ole soovitatav. Tavalise kilekoti või karbiga jäätmeid konteinerisse panna ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud biojäätmete konteinerisse panna vedelaid toidujäätmeid.

Tiheasustuses elavatel eramajade omanikel on lubatud biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid komposteerida oma kinnistul. Lisaks kaubanduses müüdavatele kompostritele võib kasutada ka enda valmistatud kompostikaste, mis on pealt suletud, et mitte meelitada alevitesse metsloomi. Hajaasustuses on lubatud biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid komposteerida ka koos aia- ja haljastujäätmetega lahtises aunas oma kinnistul.

Komposteerimise kohta leiab rohkem infot siit: https://www.kompostiljon.ee/kompostimine/5-sammu-alustamiseks/