Uudised ja teated

« Tagasi

Valminud on Tootsi ümbruse riigimetsa kümne aasta kava

RMK on koostanud uue majandamiskava Tootsi ümbruse metsadele. Järgmisel aastal on plaanis teha seal lageraiet ja harvendusraiet.

Kuna tegemist on kõrgendatud avaliku huviga alaga, on eesseisvad metsatööd kohalikega läbi arutatud ning nende ettepanekuid on majandamiskava koostamisel arvesse võetud. Sealjuures soovisid kohalikud ala laiendada raba suunas ning seda ka tehti. Samuti esitati ettepanek teha hooldusraiet eramute taguses paarikümneaastases metsas ning ka need tööd on järgmisse aastasse planeeritud.

„Plaanis on teha küll ka lageraiet, mida sageli peljatakse, kuid jätame kasvama tavapärasest märksa rohkem seemne- ja säilikpuid, et vaatepilt pärast raiet kenam oleks," rääkis Vändra metsaülem Aliis Kevvai. „Ka ei planeeri me rahva soovil töid teede ääres kasvavatesse metsadesse, et rahvas saaks otse tee pealt minna vanasse metsa."

Pärast raiet istutatakse lankidele kased. „Kuna tegemist on viljaka kasvukohaga, tekib jõudsalt lehtpuuliikide looduslikku uuendust ja koos istutatud kasega kujunevad neist aladest kase enamusega segapuistud," selgitas metsaülem.

Tegemist on teise majandamiskavaga, mida RMK Tootsi ümbruse metsadele koostab. Eelmine ei läinud töösse, sest valla üldplaneeringu koostamise käigus muutus Tootsi ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala suuremaks. Lisandusid ka alad, mida soovis lisada kohalik kogukond, nii et ühtekokku on Tootis ümbruses kõrgendatud avaliku huviga ala suurus 339,7 hektarit.

Rohkem uuendus- ja harvendusraied ei ole Tootsi metsadesse järgnevaks kümneks aastaks plaanitud, eelkirjeldatud tööd tehakse ära 2023. aasta jooksul.

Tootsi kavaga saab tutvuda SIIN

Foto: RMK

Tootsi ümbruse mets.