Uudised ja teated

« Tagasi

Vahenurme uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ esitatud Vahenurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

 

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Vahenurme külas eraomandis oleval kinnistul Pähkli (katastritunnus 18801:002:0079) ja riigile kuuluval kinnistul Putke (katastritunnus 18801:002:0086, valitseja Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet) kinnistul. Taotletava uuringuruumi teenindusala kogupindala on 14,85 ha.

 

Uuringu eesmärk on tarbevaru tasemel välja selgitada kunagiste mahajäetud ja lõpuni ammendamata puistematerjali karjäärides levivate setete (liiv ja/või kruus) maht, kvaliteet ning kasutamise võimalused. Maavara soovitakse kasutada piirkonna varustamiseks ehitusmaavaradega.

 

Uuringu teostaja on Inseneribüroo STEIGER OÜ. Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.

 

Vallavolikogul tuleb esitada arvamus hiljemalt 24.01.2023.a.

 

MaaPS § 30 lõike 2 alusel avalikustas Keskkonnaamet teate uuringuloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).

 

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-122162