Uudised ja teated

« Tagasi

Mõisaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine

Keskkonnaamet teatab, et Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti) 01.08.2022 esitatud Mõisaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (taotlus registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 01.08.2022 menetluse nr M-120933 juurde) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Mõisakülas riigile kuuluval kinnistul Kabelimäe (katastritunnus 18803:002:0168, registriosa nr 4361006), mille volitatud asutus on Maa-amet ja riigivara valitseja Keskkonnaministeerium. Taotletava Mõisaküla uuringuruumi teenindusala pindala on 4,58 ha. Uuringu eesmärgiks on selgitada uuringuruumi piires leiduva purdmaterjali (liiv, kruus) levikut, kvaliteeti, mahtu ning kasutamise võimalusi. Geoloogilise uuringu teostaja on OÜ J. Viru Markšeideribüroo.

Keskkonnaamet palub volikogul esitada arvamus esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul, s.o hiljemalt 14.11.2022.