Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS OOTAB OMA MEESKONNAGA LIITUMA LASTEKAITSESPETSIALISTI

 

Lastekaitsespetsialisti (ametikoht tähtajaline, spetsialiseerunud eestkoste ja erivajadustega laste valdkonnale)  põhiülesanded:

ülevallaliselt vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse korraldamine, eestkostja ülesannete täitmine eestkostel olevate laste osas, erivajadustega lastele vajaliku sotsiaalhoolekandelise abi korraldamine ning perede nõustamine, ennetustöö teostamine ja lastekaitsevaldkonna edendamine.

Ootused kandidaadile:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (või kõrgharidus omandamisel)
 • soovitavalt varasem töökogemus valdkonnas
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel
 • teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja sotsiaalvaldkonda ning lastekaitsetööd reguleerivatest õigusaktidest
 • oskus kasutada ametikohal vajalikke arvutiprogramme
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus
 • pingetaluvus
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Omalt poolt pakume:

 • töötasu 1600 eurot
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses
 • võimalust eneseteostuseks, erialaseid koolitusi
 • puhkust 35 kalendripäeva ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas
 • kaugtöö kasutamise võimalust ühel päeval nädalas
 • tervise- ja spordikulude kompenseerimist

Kui Sa tunned, et see töö on just Sinule sobiv, siis ootame:

elulookirjeldust (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiaid ja motivatsioonikirja digiallkirjastatult meiliaadressile vald@pparnumaa.ee 06. oktoobriks 2022. a (k.a)  märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

Ametisse asumise aeg:  esimesel võimalusel. Töökoha saad ise valida kolme halduskeskuse vahel (Tootsi, Vändra, Pärnu-Jaagupi)

Lisateave: Sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur, anneli.kaljur@pparnumaa.ee, tel 5328 4950.