Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse Adven Eesti AS keskkonnaloa taotluse.

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ettevõtte Adven  Eesti  AS  (registrikood  10066299,  aadress  Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kassi tn 13, 12618) 06.09.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse (menetlus nr M-121237). Adven Eesti ASi tootmisterritooriumi aadress on Turu tn 26, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond (katastriüksus 93101:001:0319; registriosa 7076650; maakasutuse sihtotstarve: üldkasutatav maa 100%). Adven Eesti ASi põhitegevuseks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301).
 
Adven  Eesti AS  varustab Vändra  alevi  kaugküttepiirkonda  soojusenergiaga. Adven  Eesti AS heiteallikad on katlamaja korsten ja mahuti hingamisava. Kasutatakse 1.389 MWth katelt, mille kütteks  kulub  kuni  1100  tonni  põlevkiviõli  aastas.  Adven  Eesti  AS  taotleb  keskkonnaluba keskkonnaloa  künnisvõimsuse  ületamise  tõttu.  Keskkonnaloa  taotlusega  ja  muude  asjasse puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-121237, dokument nr DM-121237-2.