Uudised ja teated

« Tagasi

1. septembrist oodatakse esimesse klassi astuja toetuse avaldusi

Toetuse avalduse saab esitada ühe kuu jooksul alates 01. septembrist ja toetus makstakse välja 01. oktoobriks.

Põhja-Pärnumaa vald maksab I klassi astuja toetust lapsevanemale, kelle laps on rahavastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa valla elanik ning läheb septembris 2022. a I klassi (valla koolis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses).

Avalduse blankett on kättesaadav valla veebilehel www.pparnumaa.ee (blanketid) ning avalduse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee või käsitsi täitmisel oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile.  

Esimesse klassi astuja toetuse tingimused:

Toetuse saaja

lapse vanem või seaduslik esindaja

Toetuse maksmise tingimused

  • laps õpib Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolis või väljaspool valda hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses
  • lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Põhja-Pärnumaa vallas

Taotlemise aeg

01. septembrist kuni 30. septembrini

Toetuse määr

100 eurot

Dokumendid

taotlus

Maksmise aeg

01. oktoober