Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse Tootsi kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde arutelule

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) jätkab Põhja-Pärnumaa vallas Tootsi ümbruse kõrgendatud avaliku huviga alal asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist.

Et tegu on metsaga, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste jaoks, soovitakse oma plaanid eelnevalt läbi rääkida.

RMK on koostanud selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhitakse ka tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega.

Tootsi kõrgendatud avaliku huviga ala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel (link).

Kohalikku kogukonda kutsutakse kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel.

Huvilisi oodatakse aruteluks Tootsi-Piistaoja ja Külatee tee ristis (vt ka link) 23.08.2022 kell 17.00.

Oodatud on nii kohaliku kogukonna, elanike kui kohaliku omavalitsuse ettepanekud, millele pöörata tähelepanu Tootsi kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaanimisel.

Ettepanekud saab saata  aadressile vandra@rmk.ee hiljemalt 30.08.2022.

RMK selgitab täiendavalt, et eelmisel aastal koostatud metsa majandamise kava tühistati tulenevalt kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu koostamise raames muutunud kõrgendatud avaliku huviga ala piiridest. Raied, mis olid planeeritud aastaks 2022 jäid teostamata. Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks on kättesaadav RMK kodulehel (link).