Uudised ja teated

« Tagasi

Tööd alustas uus Vändra piirkonna lastekaitsespetsialist

1. augustist alustas tööd Vändra piirkonna lastekaitsespetsialistina Liisi Pikkur.

Lastekaitsespetsialisti tööks on seista lapsi puudutavates küsimustes nende heaolu, õiguste ja huvide eest.

„Minu teeninduspiirkonnaks Põhja-Pärnumaa vallas on Vändra. Ma ei ole küll kohalik elanik, kuid lapsepõlvest on Vändra alev mulle tuttav," tutvustab end Liisi Pikkur.

Kõrghariduse on Liisi Pikkur omandanud sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal ning esimese töökogemuse laste ja peredega sai ta töötades turvakodus. Seejärel alates 2017. aastast töötas ta lastekaitsespetsialistina Pärnu linnas.

Eelnevale kogemusele tuginedes peab ta lastekaitsetöös võtmesõnaks eelkõige koostööd. "Mõned päevad uue piirkonnaga kohanedes on andnud aimu, et võrgustikutööd siin väärtustatakse," sõnab Liisi Pikkur. "Selle üle tunnen kindlasti rõõmu, sest üksi ei saa olla igas valdkonnas ekspert. Minu poole võib pöörduda lapsi puudutavate küsimuste ja muredega. Lapse ja pere vajadusi ning ootusi arvestades jõuame koostöös lapse jaoks kõige sobivama lahenduseni."

"Loodan, et saan edaspidiselt olla vajadusel abikäsi, suunaja või lihtsalt hea kuulaja nii kohalikule elanikule kui ka võrgustikupartnerile," ütleb Liis Pikkur.

Liis Pikkuri kontaktid: liisi.pikkur@pparnumaa.ee, tel 5787 7505