Uudised ja teated

« Tagasi

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Konuvere-Pärnu-Jaagupi lõigu keskkonnamõju hindamise programmi väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet teavitab riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 78,8-99,0 Konuvere–Pärnu-Jaagupi lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
 

KMH on algatatud Transpordiameti keskkonnakorralduse juhi 14.10.2021 otsusega nr 1.1-2/21/145. Projekti eesmärgiks on riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 78,8-99,0 Konuvere–Pärnu-Jaagupi lõigu projekteerimine 2+2 sõidurajaga I klassi maanteeks vastavalt Rapla maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0" koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega (kehtestatud Rapla maavanema 23.05.2016 korraldusega nr 1-1/16/348) ning Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" (edaspidi teemaplaneering) koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega (kehtestatud Pärnu maavanema 01.10.2012 korraldusega nr 529). Eelprojektiga tuleb täpsustada teemaplaneeringuga kavandatud teede ja rajatiste asukohad ning koostada tehniliselt ja majanduslikult optimaalne lahendus I klassi maantee ning selle ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike teede ja rajatiste ehitamiseks. Projekteeritav teelõik asub Rapla maakonnas Märjamaa vallas ja Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas.

Kavandatava tegevuse arendaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks eelprojekti puudutavates küsimustes on Transpordiameti projekteerimise üksuse projektijuht Ave Kallo (e-post: ave.kallo@transpordiamet.ee, tel 5594 4304).

Otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes on projekteerimise osakonna keskkonna peaspetsialist Casandra Kerson (e-post: casandra.kerson@transpordiamet.ee, tel 5682 0377).

Keskkonnamõju hindaja on Skepast&Puhkim OÜ (aadress: Laki põik 2, 12919 Tallinn). KMH juhtekspert ja kontaktisik on Aide Kaar (e-post: aide.kaar@skpk.ee, tel 698 8352).

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 01.08.2022-14.08.2022 digitaalselt Transpordiameti kodulehel www.transpordiamet.ee (rubriik „Maanteed, veeteed, õhuruum" → „Keskkonnamõju" → „Keskkonnamõju hindamise teated") ja SIIN. Avaliku väljapaneku ajal saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid arendajale/otsustajale (Transpordiamet, e-post: info@transpordiamet.ee).

KMH programmi avalikud arutelud toimuvad 16. augustil 2022 algusega kell 17.00 Libatse Lasteaed-algkoolis (aadress: Libatse küla, Põhja-Pärnumaa vald) ja 18. augustil 2022 algusega kell 17.00 Kivi-Vigala Rahvamajas (aadress: Kiriku tee 4, Kivi-Vigala, Märjamaa vald) ning samal ajal ülekannetena veebikeskkonnas MS Teams. MS Teamsis on avaliku aruteluga võimalik liituda KMH programmi avalikustamise teates Transpordiameti kodulehel või järgnevatel linkidel:

16. augustil toimuva avaliku aruteluga liitumiseks klõpsa siin.

18. augustil toimuva avaliku aruteluga liitumiseks klõpsa siin.