Uudised ja teated

« Tagasi

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid

Transpordiamet on algatanud projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 78,8–99,0 Konuvere–Pärnu-Jaagupi lõigu I klassi maantee eelprojekti koostamiseks. 

Projekti eesmärk on riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla (E67) km 78,8-99,0 Konuvere –  Pärnu-Jaagupi lõigu projekteerimine 2+2 sõidurajaga I klassi maanteeks vastavalt Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavale teemaplaneeringule. Täpsustada teemaplaneeringuga kavandatud teede ja rajatiste asukohad. Selgitada välja tehniliselt ja majanduslikult optimaalne põhimaantee ümberehitamise lahendus. Selgitada välja teede ehitamiseks ja hooldamiseks vajalik teemaa. Liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse tagamine erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, raskeveokid, transiitliiklus, põllumajandus jms). Viia läbi keskkonnamõju hindamine..

Eelprojekti koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (projektijuht Andres Brakmann, e-post: andres.brakmann@skpk.ee, tel. 5656 6721).

Eskiisprojektiga on võimalik tutvuda Märjamaa vallamajas ja Pärnu-Jaagupi halduskeskuses ning lisaks on materjalid laetud lingile: https://pilv.mkm.ee/s/fwzlxiT9Yu0ZAlw.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik ettepanekuid esitada kuni 25.08.2022 (k.a.) aadressile info@transpordiamet.ee.

Eskiisi tutvustus toimub:

  • Põhja-Pärnumaa vallas: 16.08.2022 algusega kell 17.00 Libatse lasteaias (Libatse küla, Põhja-Pärnumaa vald) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Avaliku aruteluga on võimalik liituda vajutades SIIA (link on leitav ka Märjamaa ja Põhja-Pärnumaa valla kodulehelt).
  • Märjamaa vallas: 18.08.2022 algusega kell 17.00 Kivi-Vigala rahvamajas (Kiriku tee 4, Kivi-Vigala, Märjamaa vald) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Avaliku aruteluga on võimalik liituda vajutades SIIA (link on leitav ka Märjamaa ja Põhja-Pärnumaa valla kodulehelt).

Täpsem info: Transpordiameti projekteerimise osakonna projektijuht Ave Kallo tel 5594 4304, ave.kallo@transpordiamet.ee