Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi teedespetsialisti ametikoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

TEEDESPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks

Teedespetsialisti ametikoha eesmärgiks ja  põhiülesanneteks on   Põhja-Pärnumaa valla teehoiutööde korraldamine, teedemajanduse valdkonna tegevuse koordineerimine ning juhtimine. Ametikoha põhilisteks tööülesanneteks on: teedeehituse tehnilise kirjelduse ning mahutabelite koostamine ning hooldus- ja remonditööde järelevalve, teeregistri pidamine ja registri baasil valla teedel toimuvast ülevaate loomine, valla teede võrgu planeerimisel osalemine, teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamisel osalemine ja nende täitmise jälgimine, teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine, liikluskorralduse valdkonna juhtimine, valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamine  ning muud valdkonnaga seotud ülesanded. Kohaliku transpordi korraldamine ja koostöö Pärnumaa Ühistranspordikeskusega. Valdkonna hankedokumentide koostamisel osalemine.

Ootused kandidaadile:

 • ehitus-või teedealane kõrgharidus (võib olla omandamisel) ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised ning erialane töökogemus;
 • valdkonnaalaste õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas;
 • inglise ja vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, pingetaluvus;
 • juhtimisõiguse olemasolu (B-kat);
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris;

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses;
 • erialast täiendkoolitust;
 • puhkust 35 kalendripäeva ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • kaugtöö  võimaluse kasutamist ühel päeval nädalas;
 • spordi- ja tervisekulude hüvitamist

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • motivatsioonikiri

Töötasu suurus: 1700 eurot

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 05. augustiks 2022. a (k.a) e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Teedespetsialisti konkurss".

Lisateave: Jaanus Rahula, jaanus.rahula@pparnumaa.ee, tel 5662 8811.