Uudised ja teated

« Tagasi

Rohelise Jõemaa Koostöökogu (RJK) on alustanud piirkonna LEADER strateegia 2023 – 2029 ettevalmistamisega.

RJK juhatus on määranud järgmised strateegia 2023-2029 ettevalmistamise töörühmad:

  1. Innovaaatilised ideed ja lahendused – töörühma juht Lauri Luur (lauri.luur@torivald.ee, tel: 523 7966);
  2. Noorte võimestamine/parem kaasamine – töörühma juht Jaanus Rahula (jaanus.rahula@pparnumaa.ee, tel 5662 8811);
  3. Kogukondade võimalused sotsiaalse kaasatuse/inimväärikuse tagamise suurendamisel piirkonnas – töörühma juht Kalev Kaljuste (kalevkaljuste@gmail.com, tel 513 7439);
  4. Keskkonna- ja kliimasõbralikud lahendused – töörühma juht Signe Rõngas (signe.rongas@torivald.ee, tel 520 3412);
  5. Ettevõtjate koostöö – töörühma juht Kadri-Aija Viik (kadri_aija@hotmail.com, tel 516 7650).

Juulikuus palume töörühmade töös osaleda soovijatel endast ise vastava töörühma juhile teada anda!  Töörühmad kogunevad aruteludeks augustis.

Arutelude toimumise kuupäevad määrab töögrupi juht. Strateegia ettevalmistamise kohta on info leitav Rohelise Jõemaa Koostöökogu kodulehel.

Ootame aktiivselt uue strateegia koostamisel kaasa rääkima, et kõikide huvigruppide ja piirkondade vajadused ning soovid saaks uude strateegiasse kirja! Kõikidel meie piirkonnas tegutsejatel on võimalus oma sõna sekka öelda, palun kasutage seda, et meie uus strateegia saaks just meie piirkonna vajadustele kõige paremini vastav!