Uudised ja teated

« Tagasi

Pärnu-Jaagupi koolide direktori konkurss

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldab konkursi ilusas ja turvalises Pärnu-Jaagupi alevis asuva põhikooli ja muusikakooli (ühine juhtimine) direktori vaba ametikoha (1,0) täitmiseks.
 
Direktori põhiülesandeks on tagada koolide areng, õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ning tulemuslikkus. Ootame teotahtelist, koostööle ja arengule suunatud juhti!
 
Pärnu-Jaagupi Põhikool ja Pärnu-Jaagupi Muusikakool asuvad aadressil Kooli 3, Pärnu-Jaagupi, Põhja-Pärnumaa vald.
 
Kui Sul on:
magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
juhtimiskompetentsid ja -kogemus
eesti keele oskus kõrgtasemel;
ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel;
vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
meeskonnatöö oskus ja väga hea suhtlemisoskus;
õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime;
avatus uutele ideedele;
ja lisaks veel muusikaalane kutse- ja/või kõrgharidus ja pedagoogilise töö kogemus,
siis pakume:
väljakutseterohket tööd;
meeldivat ning kaasaegset töökeskkonda;
piisavalt vabadust otsustamisel ja toetust ideede elluviimisel.
 
Huvi korral esita:
sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ja palgasoovi;
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad
digitaalselt allkirjastatult 30. juuniks 2022 e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Direktor".
 
Valituks osutudes saad tööle asuda 1. augustil 2022.
Lisateave: Tarvi Tasane, tarvi.tasane@pparnumaa.ee, telefon +372 5336 3794.