Uudised ja teated

« Tagasi

Vändra lasteaia direktori konkurss

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldab konkursi  tervistedendava,  motiveeriva õpi- ja
mängukeskkonnaga iseendaga toimetuleva isiksuse kujunemist toetava Vändra lasteaia  direktori vaba ametikoha (1,0) täitmiseks.

Lasteaia tegutsemiskohad asuvad  Rukkilille Maja, aadressil Spordi tn 5, Vändra alev; Mürakaru Maja, aadressil Pikk tn 15, Vändra alev ja Vihtra maja, aadressil Jõesuu tee 4, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald.

Direktori põhiülesandeks on tagada lasteaia areng, õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ning tulemuslikkus. Ootame teotahtelist, koostööle ja arengule suunatud juhti!

 Kui Sul on:

 • koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsioon;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus;
 • analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel;
 • avatus uutele ideedele,

siis pakume:

 • väljakutsete rohket tööd;
 • meeldivat  töökeskkonda;
 • piisavalt vabadust otsustamisel ja toetust ideede elluviimisel.

huvi korral esita:

 • sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ja palgasoovi;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad

digitaalselt allkirjastatult 15. juuliks 2022 e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Vändra Lasteaia direktor".

Valituks osutudes saad tööle asuda 15. augustil 2022.

Lisateave: Tarvi Tasane, tarvi.tasane@pparnumaa.ee, telefon +372 5336 3794.