Uudised ja teated

« Tagasi

Tänasest alustab vallavalitsuse sotsiaalosakonnas tööd lastekaitsespetsialist Eve Lindoja, kelle peamised tööülesanded on erivajadustega laste, asendushoolduse ja eestkoste temaatikaga tegelemine!

Olen lõpetanud 2008.a Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži, sotsiaaltöö korralduse eriala. Olen töötanud üle 10. a erinevates omavalitsustes sotsiaalnõunikuna ja sotsiaaltööspetsialistina, ennem seda kooli sotsiaalnõustajana.

Olen ammu mõelnud, et sooviksin spetsialiseeruda ühele kindlale sihtgrupile- lastekaitse valdkonda. Sellepärast ka kandideerisin Põhja-Pärnumaa lastekaitsespetsialisti ametikohale, kuhu osutusin valituks.

Elan Pärnus, olen kolme lapse ema. Vabal ajal meeldib tegeleda aiatöödega, tervisespordiga.

Minu tööks lastekaitsespetsialistina Põhja-Pärnumaa vallas on seista lapsi puudutavates küsimustes nende heaolu, õiguste ja huvide eest. Oma töös olen lastega peredele asjatundlik abistaja, kelle poole võib pöörduda mistahes lapsi puudutavatel teemadel, iga loo puhul leiame võimalused välja selgitada lapse ja pere vajadused ning nende ootused, et jõuda koostöös perega ja võrgustikutööga (ennetustööga) lapse ja pere jaoks kõige sobivama lahenduseni.