Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

LASTEKAITSESPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitsespetsialisti (ametikoht tähtajatu, spetsialiseerunud piirkondlikule lastekaitsetöö teostamisele) põhiülesanneteks on lastekaitseseadusega antud ülesannete täitmine, lastega perede toimetuleku soodustamine, ennetustöö teostamine, lastekaitsevaldkonna edendamine, last kasvatavate isikute toetamine laste õiguste ja heaolu tagamisel Põhja-Pärnumaa vallas Vändra halduskeskuse piirkonnas.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (või kõrgharidus omandamisel)
 • soovitavalt varasem töökogemus valdkonnas
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel
 • teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja sotsiaalvaldkonda ning lastekaitsetööd reguleerivatest õigusaktidest
 • oskus kasutada ametikohal vajalikke arvutiprogramme
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus
 • pingetaluvus
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Omalt poolt pakume:

 • töötasuks 1600 eurot kuus
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses;
 • erialast koolitusvõimalust;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • kaugtöö võimaluse kasutamist;
 • spordi- ja tervisekulude kompenseerimist

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)
 • motivatsioonikiri
 • haridust ja tõendavate dokumentide koopiad

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 22. maiks 2022. a e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

Lisainfo: Anneli Kaljur, anneli.kaljur@pparnumaa.ee, tel 53284950.