Uudised ja teated

« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise riigi omandis oleva Kõnnu küla, Põlluheina kinnisasja (katastritunnus: 92901:001:02001,34 hapõllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 19.05.2022.