Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi juristi ametikoha täitmiseks tähtajaga 18.veebruar 2022

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA

AVALIKU KONKURSI

JURISTI

AMETIKOHA TÄITMISEKS

Juristi  põhiülesanneteks on  vallasekretäri abistamine kõigi õigusküsimuste lahendamisel ja valla ametiasutuse osakondade  nõustamine eelkõige sotsiaalvaldkonna, keskkonnaküsimuste ning planeeringuala temaatika osas ning valla hallatavate asutuste  konsulteerimine.

Juristi ülesandeks on ka valla esindamine  kõikides kohtuastmetes, kohtudokumentide koostamine, õigusloomes osalemine, õiguslike pöördumiste lahendamine, lepingute koostamine, haldusaktide koostamisele kaasaaitamine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus õigusteaduse erialal (magister või sellele vastav)
 • laialdased õigusalased teadmised ja vähemalt kahe aastane töökogemus juristina
 • kohtukogemus
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas koos ametialase sõnavara valdamisega
 • analüüsivõime
 • suur potentsiaal  meeskonnatööks ja tahe aruteludeks
 •  laitmatu suhtlemisoskus,  enesevalitsemine, selge eneseväljendusoskus, kohusetunne ja pingetaluvus
 • soovitavalt inglise ja vene keele oskus vähemalt algtasemel
 • arvuti kasutamise oskus
 • kasuks tuleb dokumendihaldusprogrammi tundmine
 • autojuhi lubade olemasolu
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

 

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses
 • erialast täiendkoolitust
 • puhkust 35 kalendripäeva

 

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • motivatsioonikiri
 • Konkursikomisjonil on õigus esitada vestlusvooru kutsutud kandidaatidele    lahendamiseks kaasusi.

 

Töötasu suurus: 1600 eurot

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 18. veebruariks 2022. a e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Juristi konkurss".

Lisateave: Piret Müür, piret.myyr@pparnumaa.ee, tel 5292045.