Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDESPETSIALISTI ametikoha täitmiseks (tähtaega pikendatud kuni 05.01.2022 (k.a))

Teedespetsialisti ametikoha eesmärgiks ja põhiülesanneteks on Põhja-Pärnumaa valla teehoiutööde korraldamine, teedemajanduse valdkonna tegevuse koordineerimine ning juhtimine. Ametikoha põhilisteks tööülesanneteks on: teedeehituse tehnilise kirjelduse ning mahutabelite koostamine ning hooldus- ja remonditööde järelevalve, teeregistri pidamine ja registri baasil valla teedel toimuvast ülevaate loomine, valla teede võrgu planeerimisel osalemine, teehoiu- ja teedevõrgu arengukavade koostamisel osalemine ja nende täitmise jälgimine, teedeehituse ja remonditööde korraldamine ning järelevalve teostamine, liikluskorralduse valdkonna juhtimine, valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ning muud valdkonnaga seotud ülesanded. Kohaliku transpordi korraldamine ja koostöö Pärnumaa Ühistranspordikeskusega. Valdkonna hankedokumentide koostamisel osalemine.

Nõuded kandidaadile:

• ehitus-või tehniline kõrgharidus ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised ning erialane töökogemus;

• soovitavalt varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris;

• valdkonnaalaste õigusaktide tundmine;

• eesti keele valdamine kõrgtasemel kõnes ja kirjas;

• inglise ja vene keele valdamine suhtlustasandil;

• väga hea arvuti kasutamise oskus;

• väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, pingetaluvus;

• autojuhi lubade olemasolu;

• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;

• ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Omalt poolt pakume:

• mitmekesist ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses

• erialast täiendkoolitust

• puhkust 35 kalendripäeva

Kandidaatidel palume esitada:

• elulookirjeldus (CV)

• haridust tõendavate dokumentide koopiad

• motivatsioonikiri

Töötasu suurus: 1600 eurot

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 05.01.2022 (k.a) e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Teedespetsialisti konkurss".

Lisateave: Jaanus Rahula, jaanus.rahula@pparnumaa.ee, tel 5662 8811.