Uudised ja teated

« Tagasi

Konkurss Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse juhataja leidmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse juhataja (1,0) leidmiseks.

Ametikoha eesmärgiks on noortekeskuse põhimäärusega ettenähtud ülesannete täitmine ning noorsootöökeskuse ja selle üksuste juhtimine ning valla avatud noorsootöö korraldamine.

 

Peamised tööülesanded:

 • noorsootöökeskuse ja selle struktuuriüksuste dokumendihalduse, tegevuskavade, eeskirjade ja eelarveprojektide koostamine;
 • noorsootööalase tegevuse koordineerimine noorsootöökeskuse üksustes (noortekeskustes Tootsis, Vändras ja Pärnu-Jaagupis);
 • avatud noorsootöö korraldamine ühes noortekeskuses.

Ootused kandidaadile:

 • kõrgharidus (võib olla omandamisel, soovitatavalt noorsootöö alal)
 • hea otsustus,- analüüsi- ja planeerimisvõime;
 • personali- ja asjaajamise aluste tundmine;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel ja ühe võõrkeele valdamist kesktasemel;
 • usaldusväärsus, head kuulamis- ja suhtlemisoskus;
 • loovus, paindlikkus ja positiivsus;
 • töökogemus laste ja noortega.

Kasuks tuleb:

 • varasem asutuse juhtimise ja projektide kirjutamise kogemus;
 • B-kategooria autojuhiload.

Omalt poolt pakume:

 • 35 päeva puhkust aastas;
 • erialaseid koolitusi;
 • rutiinivaba ja mitmekülgset tööd;
 • särasilmseid noori ja noorsootöötajaid.

Tööle asumise aeg:

 • 1. jaanuar 2022

 

Lisainfo: Tarvi Tasane, telefon 533 63794, CV, haridust tõendavad dokumendid ja omapoolne nägemus Põhja-Pärnumaa avatud noorsootööst saata märgusõnaga „noorsootöökeskuse juhataja konkurss" aadressile vald@pparnumaa.ee 22. detsembriks 2021.