Uudised ja teated

« Tagasi

Kokkuvõte 15. septembri kuu volikogu istungist

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu I koosseisu 46-s istung toimus 15. septembril  2021.a kell 14.00 Pärnu-Jaagupi Halduskeskuses. Istungilt puudusid Tarmo Lehiste, Tiia Uffert, Kalev Mitt.

  • Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla jaoskonnakomisjonid ja nende liikmed;
  • Kinnitati Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025 aastani;
  • Otsustati võõrandada tasuta vallavara aadressiga Sõmera tn 2, Tootsi;
  • Otsustati võõrandada tasuta vallavara aadressil Sõmera tn 4, Tootsi;
  • Anti luba kinnisasja tasuta omandamiseks Viluvere külas, Jaani-Vanatoa kinnistul;
  • Muudeti  Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määrust nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord";
  • Võeti teadmiseks volikogu liikme Raul Peetsoni poolt edastatud informatsioonina Advokaadibüroo Soraineni hinnang äriseadustiku §-i 324 lg 1 p 3 tõlgendamise kohta.

 

Videosalvestust istungist on võimalik vaadata valla kodulehe kaudu aadressil: www.pparnumaa.ee

Ülle Vapper

Volikogu esimees

e-mail: ylle.vapper@pparnumaa.ee