Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaameti teavitus Kõnnu I ja Kõnnu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluste menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) 30.08.2021 esitatud Kõnnu I ja Kõnnu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlused (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 30.08.2021 numbriga vastavalt M-116882-1, korrigeeritud taotlus 06.09.2021 ja M-116886-1, korrigeeritud taotlus 06.09.2021.

Kõnnu I uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Põhja-Pärnumaa vallas Kõnnu külas eramaal asuval kinnistul Takkatoa laut (katastritunnusega 27601:002:0029). Uuringuruumi teenindusala pindala on 12,79 ha.

Kõnnu II uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Põhja-Pärnumaa vallas Kõnnu külas eramaal asuval kinnistul Raku (katastritunnus 27601:002:0054) Uuringuruumi teenindusala pindala on 29,12 ha.

Uuringute eesmärk on selgitada uuringuruumi piires leiduva purdmaterjali (liiv, kruus) kvaliteeti, mahtu ning kasutamise võimalusi. Uuringute käigus planeeritakse rajada Kõnnu I 25 ja Kõnnu II 35 uuringukaeveõõnt sügavusega 6,5 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine; proovid granulomeetrilise koostise määramiseks ning füüsikalis-mehaanilisteks katseteks; topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostajaks on J. Viru Markšeideribüroo OÜ (registrikood 11644539, aadress Tartu mnt 84a-50, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond).

Keskkonnaamet kontrollis uuringulubade vastavust maapõueseaduse ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlused vastasid esitatud nõuetele.

Maapõueseadus § 30 lõike 2 alusel avalikustas Keskkonnaamet teated uuringuloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Uuringuloa taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõud loa taotlejale tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.