Uudised ja teated

« Tagasi

Esita kandidaate valla kõrgeimatele aunimetustele - tähtaeg 15.september

Vallavolikogu tunnustusavalduseks on valla kõrgeimate aunimetuste määramine ja nendeks on: Põhja-Pärnumaa valla aukodanik ja Põhja-Pärnumaa valla vapimärgi kavaler.

Põhja-Pärnumaa valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Põhja-Pärnumaa vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  • Ettepaneku aukodaniku nimetuse määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
  • Ettepanek aukodaniku nimetuse määramiseks esitatakse vallavolikogule või vallavalitsusele koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega kirjalikult iga aasta 15. septembriks.
  • Valla aukodaniku nimetuse määramise eelnõu valmistab ette haridus- ja kultuuriosakond ning kinnitab vallavolikogu.
  • Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse, aukodanikule antakse valla aukodaniku märk.
  • Aukodaniku aunimetus antakse üle valla aastapäeva aktusel.

 

Põhja-Pärnumaa valla vapimärk määratakse vallas silma paistnud füüsilisele isikule vallale osutatud teenete eest. Laureaadile antakse üle valla vapimärk.

  • Vapimärgi kandidaate saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
  • Vapimärgi kandidaatide nimed, elulooandmed ning teenete ja edusammude tutvustused esitatakse kirjalikult vallavalitsusele või vallavolikogule iga aasta 15. septembriks.
  • Vapimärgi määramise eelnõu valmistab ette haridus- ja kultuuriosakond ning kinnitab vallavolikogu.
  •  Ühel aastal võib välja anda kuni kolm vapimärki.
  • Vapimärgi kavalerid kuulutatakse välja ja autasustatakse valla aastapäeva aktusel.