Uudised ja teated

« Tagasi

Elbu VII turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Elbu VII turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Aktsiaselts Tootsi Turvas (registrikood 10021374) esitas 04.12.2019 maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse (edaspidi kaevandamisluba), mille alusel Keskkonnaamet algatas 15.01.20211 keskkonnamõju hindamise.

Kaevandamisluba taotletakse Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Lavassaare turbamaardlas. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Eesti Vabariigile kuuluval Halinga metskond 432 ja Elbu turbakaevandusala kinnistutel. Taotletava mäeeraldise pindala on 252,39 ha ja selle teenindusmaa pindala on 277,00 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 503 tuh t, millest kaevandatav varu on 503 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru on 1 123 tuh t, millest kaevandatav varu on 1 037 tuh t. Maavara kasutusaladeks on aianduses ja energeetika. Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 30 aastat.

Kavandatava tegevuse arendaja on aktsiaselts Tootsi Turvas (Papiniidu 5, 80010 Pärnu; evelin.krekker@tootsiturvas.ee , kontaktisik Evelin Krekker, tel 520 5916). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon 510 7975 ja Glea Habicht, e-post glea.habicht@keskkonnaamet.ee , telefon 519 75921). Juhtekspert on Aadu Niidas (OÜ Inseneribüroo STEIGER, e-post aadu@steiger.ee , tel 668 1013).

KMH programmi eelnõuga saab tutvuda alates 30.08.2021 Keskkonnaameti veebilehel

KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile (Roheline tn 64, 80010 Pärnu või info@keskkonnaamet.ee ) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 30.08.2021 - 14.09.2021. KMH programmi avalik arutelu toimub Pärnu-Jaagupi Rahvamajas (Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupi) või veebikeskkonnas Microsoft Teams. 16.09.2021 kell 16.00. Avaliku aruteluga saab liituda läbi veebilingi: http://inx.lv/3ilE